Overheidsbeleid en het voorzorgsprincipe

Wereldwijd stellen we een zeer verschillend overheidsbeleid vast met betrekking tot straling. Ieder land voert zijn eigen beleid. Draadloze technologie is een relatief jonge technologie, waarover nog lang niet alle gegevens bekend zijn; zeker niet wat betreft de langetermijneffecten. Het ontbreken van een sluitende bewijslast en daartegenover de zware lobby van de telecomindustrie met zeer grote economische belangen, zorgt ervoor dat het opmaken en uitvoeren van een goed overheidsbeleid dan ook zeer moeilijk is!

Beleid en het bewustzijn bij het brede publiek

Er zijn overeenkomsten gesuggereerd met andere giftige stoffen zoals tabak en asbest. Ook hier heeft het decennia geduurd voordat het beleid en het bewustzijn waren afgestemd op de zich opstapelende wetenschappelijke bewijzen. De meeste wetenschappers zijn het eens dat er meer studies naar de impact van straling noodzakelijk zijn bij grote populaties en over lange periodes.

Voorzorgsmaatregelen zijn aangewezen

Het ontbreken van goed veiligheidsonderzoek voorafgaande aan het invoeren van draadloze technologie en het weinig geruststellende onderzoek dat tot nu tot is verricht is een goede reden voor het toepassen van het voorzorgsbeginsel. Veel gezondheidsspecialisten en overheden pleiten voor het strikt toepassen van het ‘voorzorgsbeginsel’, tot we meer weten over de risico’s die aan straling zijn verbonden. Dit voorzorgsbeginsel kan zich uiten in:


Wat doet de overheid?

Wereldwijd stellen we een zeer verschillend overheidsbeleid vast met betrekking tot straling. Hierbij een overzicht van enkele maatregelen die overheden in verschillende landen genomen hebben inzake beperking van straling.

Wat doen andere organisaties?

Heel wat organisaties bij ons maar ook internationaal voeren vandaag een strijd in het beperken en verminderen van blootstelling aan straling in onze maatschappij. Hierbij een overzicht van enkele organisaties.

Wat kan je zelf doen?

Als volwassenen en/of (toekomstige) ouders kunnen we zelf het voorzorgsbeginsel in acht nemen door voor onszelf te bepalen waar wij willen en kunnen ‘bezuinigen’ op blootstelling aan straling. Dit vergt vaak wel een gewijzigde visie met betrekking tot het opvoeden en omgaan met onze kinderen maar zeker ook tot onze dagdagelijkse gedragingen als volwassenen. Voor snelle tips om uw globale blootstelling aan straling te verminderen, lees onze 5 eenvoudige tips.